Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa hoidetaan kehon tukirakenteiden virheasennoista aiheutuvia kiputiloja ja aineenvaihduntahäiriöitä eli tuki- ja liikuntaelinongelmia ja niistä johtuvia erilaisia ongelmia. Hoito tapahtuu tieteellisesti ja käytännössä hyväksi todetulla suomalaisella pehmytkudoskäsittelyllä, joka tehdään pehmeästi kudoksia kuunnellen. Hoidolla on EU:n Harmonisointiviraston nimisuojaus ja se on hyväksytty Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon huhtikuussa 2020Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi hoidon käytettäväksi tuki- ja liikuntaelinhoitona Hyvinvointialueilla 15.2.2023.

Hoitoon kuuluu aina haastattelu, jossa pyritään selvittämään tuki- ja liikuntaelimistön ajankohtaisen tilan taustaa ja jopa vuosien takaisia virheasentojen aiheuttajia. Haastattelussa suljetaan aina pois mahdolliset hoidon estävät syyt (vasta-aiheet) ja selvitetään hoitoa mahdollisesti rajoittavat tekijät. 

Hoidollisina lähtökohtina ovat tukirakenteiden, kuten lihaskalvoketjujen ja nivelten ja niistä aiheutuvat hermotuksen sekä aineenvaihdunnan toimintahäiriöt. 

Toiminnallisista rakenteista on luettavissa, kuinka kineettisissä toimintaketjuissa oleva virheasento voi aiheuttaa lihasten, kalvorakenteiden ja jänteiden kiristymisen kautta kudospaineen kasvua, haitata solujen ja laajemmin kudosten ravinnonsaantia ja edistää myös kalkin kertymistä nivelpintoihin. Lisäksi virheasento aiheuttaa nivelten kuormitukseen epätasapainoa, mikä johtaa nivelpintojen kulumiseen, kudosten rappeutumiseen tai muihin ongelmiin. Selän jännitystilat ja virheasennot voivat aiheuttaa selkäydinhermojen pinnetiloja ja aiheuttaa ongelmia myös sisäelinjärjestelmien toimintaan. 

Em. tekijät otetaan huomioon kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa, jossa tasapainotetaan tuki- ja liikuntaelimistön epätasapainoon joutuneita rakenteita, jotka tuntuvat ja näkyvät mm. lihasten toiminnallisina eroina kehon vasemmassa ja/tai oikeassa puoliskossa sekä kudosmuutoksina. Tasapainottaminen suoritetaan mobilisoimalla kudoksia ja käyttäen apuna lihaksien ja nivelien luonnollisia liikkeitä sekä liikeratoja ja löyhien sidekudosten nesteitä. Hoidossa käsitellään koko tuki- ja liikuntaelimistö jalkapohjista päälakeen saakka. Käsittelyssä parannetaan kudosten liikkuvuutta toistensa suhteen, saatetaan nivelpinnat kohdilleen ja avataan hermojen pinnetiloja, jolloin kudoksissa oleva neste ja kudospinnat saadaan liikkumaan vapaammin. 

Lihasten jännitystilasta, kudospaineista ja kivuntuntemuksista voidaan lukea ongelmien syitä ja aiheuttajia, jolloin hoito voidaan kohdistaa kipukohdan lisäksi myös ongelmia laajemmin aiheuttavaan kohtaan. Tutkimuksissa ja käytännössä on voitu osoittaa, että kalevalainen jäsenkorjaushoito parantaa vaivoja vähentäen ja poistaen kipuja parantaen kehon toimintakykyä ja samalla ihmisen elämänlaatua. 

Kalevalainen jäsenkorjaushoito ei korjaa leikkaushoitoa vaativaa ongelmaa, mutta sen avulla voidaan korjata monia kiputiloja, joissa leikkaus osoittautuukin tarpeettomaksi. Leikkauksen vaativissa hoidoissa voidaan ennen leikkausta tehdyllä käsittelyllä edesauttaa kudosten toimintaa, jolloin kudosten ja solujen aineenvaihdunta toimii leikkausalueen solutuotantoa uudistavasti. 

Kansalaiset ovat ilmaisseet tunnettuustutkimuksessa (n=1623, (A. Markkula, Jyväskylän yliopisto, 2019), että kalevalaisen jäsenkorjaushoidon osaaminen tulee integroida terveyden- ja sairaanhoitoon mitä pikimmin. Silloin voidaan välttyä monilta turhilta ongelmakierteiltä ja lukuisten erilaisia ongelmia kehossa aiheuttavien kemikaalien käytöltä. 

Asiakasturvallisuuden ylläpitämiseksi EU-nimisuojatun kalevalainen jäsenkorjaaja -nimen käyttöoikeuden omaavista osaajista pidetään julkista rekisteriä Kansanlääkintäseura ry:n nettisivuilla.