Koulutus on Kansanlääkintäseuran yksi päätoimintasektoreista. Sen avulla pyritään siirtämään osaamista kalevalaisen jäsenkorjauksen merkityksestä tuki- ja liikuntaelinperäisten ongelmien hoidossa.


Kansanlääkintäseura ry. ylläpitää ja julkaisee rekisteriä kaikista koulutuksen hyväksytysti suorittaneista ja eettisiin ohjeisiin sitoutuneista kalevalaisista jäsenkorjaushoitajista. Hoitajat löytyvät Osaajat-sivulta.

Ennen nimen käyttöoikeutta varmistetaan riittävä osaaminen näyttökokein. Osaajien toimintaa valvotaan täydennyskoulutuksin, joita tulee nimen käyttöoikeuden ylläpitämiseksi käydä vähintään joka toinen vuosi.

Lähikoulutusjaksot jaetaan kolmeen eri osaan, lue lisää Koulutuspolku-sivulta.

Koulutuksen kehitys

1986 – 1997

koulutus tapahtui perehdyttämiskoulutuksena satunnaisina viikonloppuina.

1998

otettiin käyttöön ”Kalevalainen jäsenkorjaus”-nimike ja laadittiin neliportainen oppipoika – kisälli – kalevalainen jäsenkorjaaja – parantaja -tutkinnot

2001

valmistuivat ensimmäiset kalevalaiset jäsenkorjaajat, jolloin seura alkoi ylläpitämään avaamillaan kotisivuilla osaajarekisteriä

2004

annettiin ensimmäiset parantajanimikkeet, jotka vuonna 2007 muutettiin mestari -nimikkeeksi

2005

saatiin suojaus Kalevalainen jäsenkorjaus tavaramerkille EU:n Harmonisointivirastolta, jota nimikettä saavat käyttää vain koulutuksen läpikäyneet ja näyttökokeen hyväksytysti suorittaneet sekä seuran eettisiä ohjeita noudattavat henkilöt. Käyttöoikeuden voi varmistaa julkisesta osaajarekisteristä.

2006

otettiin käyttöön täysin uusittu kirjallinen koulutusmateriaali. Materiaalin tekijöinä mestariparantaja.Olavi Mäkelän opissa olleet mestarit (8 kpl) sekä professori Osmo Hänninen ja puheenjohtaja Päiviö Vertanen.

2007

otettiin käyttöön uusi nimikkeistö; oppipoika – kisälli – jäsenkorjaaja – mestari. Näiden alla käytetään Kalevalainen jäsenkorjaus -nimeä.

2009

otettiin käyttöön kirjallinen opetussuunnitelma.

2011

otettiin käyttöön uudet monimuotokoulutuksen opetusjaksot ja päivitettiin opetussuunnitelma ja materiaalit.

2016

otettiin käyttöön täydennyskoulutus, jossa mukana lääkäri Riitta Piilo. Niillä syvennetään osaajien tietämystä kehon toimintoihin, elämänlaadun parantamiseen ja kuntoutumiseen.

2021

päivitetty opetussuunnitelma lähetettiin Opetushallitukseen.

2019-2022

päivitettiin kaikki opintomateriaalit vastaamaan tämän päivän tietoutta TULE -muutosten vaikutuksista ja hoidollisista vasteista.