Koulutus

Koulutus on seuran yksi päätoimintasektori. Sen avulla pyritään siirtämään osaamista kalevalaisen jäsenkorjauksen merkityksestä tuki- ja liikuntaelinperäisten sairauksia hoidossa.

Kansanlääkintäseura ry. pitää ja julkaisee rekisteriä kaikista koulutuksen hyväksytysti suorittaneista kalevalaisista jäsenkorjaajista.

Koulutuksen kehitys

  • 1986 - 1997 koulutus tapahtui perehdyttämiskoulutuksena
  • 1998 otettiin käyttöön "Kalevalainen jäsenkorjaus- nimike ja laadittiin neliportainen oppipoika - kisälli - kalevalainen jäsenkorjaaja - parantaja tutkinnot
  • 2001 valmistuivat ensimmäiset kalevalaiset jäsenkorjaajat, jolloin seura alkoi ylläpitämään avaamillaan kotisivuilla osaajarekisteriä
  • 2004 annettiin ensimmäiset parantajanimikkeet, jotka myöhemmin muutettiin mestari -nimikkeeksi
  • 2005 saatiin suojaus Kalevalainen jäsenkorjaus tavaramerkille EU:n Harmonisointivirastolta, jota nimikettä saavat käyttää vain koulutuksen läpikäyneet ja näyttökokeen hyväksytysti suorittaneet sekä seuran ohjeita noudattavat henkilöt. Käyttöoikeuden voi varmistaa julkisesta osaajarekisteristä.
  • 2007 otettiin käyttöön uusi nimikkeistö; oppipoika - kisälli - jäsenkorjaaja - mestari ja näiden alla käytetään Kalevalainen jäsenkorjaus
  • 2011 otettiin käyttöön uudet monimuotokoulutuksen opetusjaksot.

Kurssien/opetuksen järjestäjänä toimii yksinomaan Kansanlääkintäseura ry. Kursseja järjestetään seuran jäsenille.

Kurssien hinta on 190 euroa / viikonloppu
Seurantakurssien hinta 210 euroa / viikonloppu. Näyttökoemaksu on 160 euroa


Jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa, joka maksetaan suoraan seuran tillille 15.2. mennessä. Aloittaessaan opiskelun oppilas maksaa sen osallistuessaan ensimmäiselle kurssilleen.

Jäsenmaksun (30 euroa) maksaminen seuran tilille:
Saaja: Kansanlääkintäseura ry
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero: FI66 5124 0440 0206 59

Merkitse tiedonantoja kohtaan:

  • Nimesi
  • Osoitteesi
  • Puhelinumerosi

Koulutukset on jaettu neljään jaksoon. Klikkaa hiirellä koulutusohjelmaa, josta haluat lisätietoja: 
[ Takaisin etusivulle ]